សូមស្វាមគមន៍មកកាន់ PlazaWall ទីផ្សារ Online!

អំពីយើងខ្ញុំ | Plazawall

ស្វាមគមន៍ចូលមកកាន់ Plazawall

យើងនឹងភ្ជាប់អ្នកទិញនិងអ្នកលក់រាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាជននិងបង្កើតឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា

នៅក្នុងប្រព័ន្ធទីផ្សារលក់ថ្មី និងប្លែកពីគេរបស់យើងយើងរំពឹងថាមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងភ្ជាប់គ្នាទាំងនៅលើអ៊ីនធឺណិតនិងនៅក្រៅអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្កើតលក់និងទិញទំនិញប្លែកៗ។ យើងក៏ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មនិងឧបករណ៍អ្នកលក់ជាច្រើនដែលជួយដល់សហគ្រិនច្នៃប្រឌិតចាប់ផ្តើមគ្រប់គ្រងនិងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ បេសកកម្មរបស់យើងគឺធ្វើពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មតាមមធ្យោបាយដែលបង្កើតពិភពលោកដែលកាន់តែមានភាពពេញលេញនិងយូរអង្វែងហើយយើងប្តេជ្ញាប្រើប្រាស់អំណាចអាជីវកម្មដើម្បីពង្រឹងសហគមន៍និងផ្តល់អំណាចដល់ប្រជាជន។

តើ Plazawall មានសេវាកម្មអ្វីខ្លះ?

Plazawall មានសេវាកម្មជាច្រេីនសំរាប់ជួយដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មធ្វេីយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ Online ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព
💁 នៅពេលថ្មីៗនេះ plazawall ចេញលក់កញ្ចប់សេវាកម្មដំបូងគឺ
👉 សេវាកម្មរចនា Landing Page សំរាប់ផលិតផល រឺ Langding Page ផ្តល់សេវាកម្ម

តើ Landing Page គឺជាអ្វី? វាមានសារសំខាន់អ្វីខ្លះ សំរាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម?

👉 Landing Page បង្កេីតឡេីងជាពិសេសសំរាប់ការធ្វេីយុទ្ធសាស្រ្តីទីផ្សារ Online តាមរយះការផ្សព្វផ្សាយ។ វាជាកន្លែងដែលអតិថិជនចូលមេីលដោយការចុចលីងតាមរយះការផ្សព្វតាម Facebook, Google, YouTube, Instagram, LinkedIn...។
👉 Landing Page មានសារ:សំខាន់បំផុតសំរាប់បង្កេីនអត្រានៃការបំលែងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារពីអតិថិជនចូលមេីលទៅជាអតិថិនចំណាយប្រាក់ជាមួយផលិតផលរបស់អ្នក?

62

Products for sale

24

Active Shops

100+

Active Buyers

100+

Monthly Ordersកន្រ្ទកឥវ៉ាន់
បញ្ចីនៃការជូនដំណឹង
ពត៌មានអំពីផលិតផល