ជួយពង្រឹងសុខភាពឆ្អឹង ការពារពុកឆ្អឹង ជួយអោយសុខភាពធ្មេញរឹងមាំល្អ "> ជួយពង្រឹងសុខភាពឆ្អឹង ការពារពុកឆ្អឹង ជួយអោយសុខភាពធ្មេញរឹងមាំល្អ "> ជួយពង្រឹងសុខភាពឆ្អឹង ការពារពុកឆ្អឹង ជួយអោយសុខភាពធ្មេញរឹងមាំល្អ "> Plazawall | Product

Welcome to $ENV[APP_NAME] Online Marketplace!

CODE-121
Calcium Mini plus Vitamin D3 Mini Softgels Capsules, 150 Count
Calcium Mini plus Vitamin D3 Mini Softgels Capsules, 150 Count
Calcium Mini plus Vitamin D3 Mini Softgels Capsules, 150 Count
Calcium Mini plus Vitamin D3 Mini Softgels Capsules, 150 Count

Calcium Mini plus Vitamin D3 Mini Softgels Capsules, 150 Count

(100 review)

$30.00  

Sold By: Eden Unicare     Status: (Instock)

👍 Helps strengthen bone health, prevent osteoporosis

👍 Helps maintain strong dental health

Total:
$30x1=$30

SKU: 121 | CODE:121

Categories: Bone Health

Tags:

Eden Unicare
 Phnom Penh, Cambodia
 (100 review)

Spring Valley យល់​ថា​ការ​រស់នៅ​ប្រកបដោយ​សុខុមាលភាព និង​របៀប​រស់នៅ​ដែល​មាន​តុល្យភាព​គឺជា​គន្លឹះ​នៃ​ការ​ក្លាយជា​ខ្លួនឯង​ដ៏​ល្អ​បំផុត​របស់​អ្នក។ ជាមួយនឹងផលិតផលដែលមានតម្លៃសមរម្យដែលត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយធម្មជាតិ Spring Valley គាំទ្រដល់សុខភាពរបស់អ្នក និងគ្រួសាររបស់អ្នក និងសុខុមាលភាពរួម។

image-3

មានមនុស្សជាច្រើនមិនទទួលបានជាតិកាល់ស្យូម និងវីតាមីន D គ្រប់គ្រាន់ពីអាហារតែមួយមុខនោះទេ។ ការទទួលទានអាហារបំប៉នប្រចាំថ្ងៃដូចជា Spring Valley Calcium Mini បូកជាមួយនឹងវីតាមីន D3 Mini Softgels capsules គឺជាមធ្យោបាយដ៏ងាយស្រួលមួយក្នុងការបំពេញចន្លោះប្រហោងនៃរបបអាហារសម្រាប់សារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗទាំងនេះ។ វាជួយអោយរាងកាយរបស់អ្នកទទួលបានសុខភាពឆ្អឹងរឹងមាំល្អជាមួយនឹងជាមួយសមាសធាតុកាល្យូម និងវីតាមីន D3.

image-1

កាល់ស្យូម និងវីតាមីន D គ្រប់គ្រាន់ជាផ្នែកនៃរបបអាហារដែលមានសុខភាពល្អ រួមជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណ អាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺពុកឆ្អឹងក្នុងជីវិតនភពេលខាងមុខ។

កាល់ស្យូមគឺជាសារធាតុរ៉ែដ៏សំខាន់ដែលល្បីល្បាញសម្រាប់តួនាទីសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់សុខភាពឆ្អឹង ជួយរក្សាធ្មេញឱ្យមានសុខភាពល្អផងដែរ។

វីតាមីន D3 គឺជាទម្រង់សកម្មនៃវីតាមីន D ដែលជួយឱ្យរាងកាយស្រូបយកជាតិកាល់ស្យូម និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពឆ្អឹង។ 

មីនី Softgels មានភាពរលោង និងងាយស្រួលលេប ហើយការប្រើប្រាស់ម្តងផ្តល់កាល់ស្យូម 600 mg និង 12.5 mcg (500IU) នៃវីតាមីន D សម្រាប់សុខភាព និងសុខភាពប្រចាំថ្ងៃ។

Frequently asked questions

4.00

1 Review
5 Star
100%
4 Star
0
3 Star
0
2 Star
0
1 Star
0

Submit Your Review

Your email address will not be published. Required fields are marked*


Customers who bought this item also bought

Related products

Settings & privacy
Notifications
Discount coupon (Welcome 2024)
Get 10% Coupon now!
Subscribe and save
Subcribe newsletter to receive 15% coupon code in email
$5 Registration bonus
Register and verify email to get $5 bonus in account.
Favorites List